Kiến Thức

Tra cứu Mã bưu điện TP Hồ Chí Minh | Sochu.Vn


70001


Hòm thư Vụ VII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương)70002


Hòm thư Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương)70003


Hòm thư Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh70004


Hòm thư Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh70005


Hòm thư Cục Công tác phía Nam (Ban Nội chính Trung ương)70007


Hòm thư Ban Kinh tế Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh70008


Hòm thư Đảng ủy Ngoài nước tại thành phố Hồ Chí Minh70010


Hòm thư Cục Quản trị T78, Vụ địa phương II (Văn phòng Trung ương Đảng)70011


Hòm thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phía Nam70030


Hòm thư Vụ công tác phía Nam (Văn phòng Quốc hội)70035


Hòm thư Vụ công tác phía Nam (Tòa án nhân dân tối cao)70036


Hòm thư Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh70037


Hòm thư Kiểm toán nhà nước khu vực IV tại thành phố Hồ Chí Minh70040


Hòm thư Cục Hành chính II (Văn phòng Chính phủ)70041


Hòm thư Cục công tác phía Nam (Bộ Công Thương)70042


Hòm thư Văn phòng II (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)70043


Hòm thư Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh70045


Hòm thư cơ quan đại diện Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh70046


Hòm thư Đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh70047


Hòm thư cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh70049


Hòm thư P9, Văn phòng Bộ Công an70052


Hòm thư Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp)70053


Hòm thư Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh70054


Hòm thư Bộ Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh70055


Hòm thư Vụ công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ)70056


Hòm thư văn phòng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh70057


Hòm thư văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh70058


Hòm thư Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh70060


Hòm thư Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh70061


Hòm thư Bộ Quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh70062


Hòm thư Ủy ban Dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh70063


Hòm thư ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh70064


Hòm thư Văn phòng đại diện Thanh tra Chính phủ
Đọc Ngay  Thực đơn cho bé 3 tuổi phát triển chiều cao, cân nặng | Sochu.Vn70065


Hòm thư Văn phòng thường trực phía Nam (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)70066


Hòm thư Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70067


Hòm thư Cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70068


Hòm thư Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70070


Hòm thư bảo hiểm xã hội Việt Nam phía Nam70071


Hòm thư Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70072


Hòm thư Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70073


Hòm thư Cơ quan Thường trực Cục cơ yếu Đảng chính quyền tại TP.HCM (Ban Cơ yếu Chính phủ)70074


Hòm thư Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam (Ban Tôn giáo Chính phủ)70087


Hòm thư Cơ quan đại diện của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam70088


Hòm thư Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70089


Hòm thư Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70090


Hòm thư Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh70092


Hòm thư Ban công tác phía Nam (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam)70000


Bưu cục Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh70101


Hòm thư Ủy ban Kiểm tra thành ủy70102


Hòm thư Ban Tổ chức thành ủy70103


Hòm thư Ban Tuyên giáo thành ủy70104


Hòm thư Ban Dân vận thành ủy70105


Hòm thư Ban Nội chính thành ủy70109


Hòm thư Đảng ủy khối cơ quan70110


Hòm thư Thành ủy và Văn phòng thành ủy70111


Hòm thư Đảng ủy khối doanh nghiệp70116


Hòm thư Báo Sài Gòn Giải Phóng70121


Hòm thư Hội đồng nhân dân thành phố70130


Hòm thư Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố70135


Hòm thư Tòa án nhân dân thành phố70136


Hòm thư Viện Kiểm sát nhân dân thành phố70137


Hòm thư Kiểm toán nhà nước tại khu vực IV70140


Hòm thư Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân70141


Hòm thư Sở Công Thương70142


Hòm thư Sở Kế hoạch và Đầu tư70143


Hòm thư Sở Lao động – Thương binh và Xã hội70144


Hòm thư Sở Ngoại vụ70145


Hòm thư Sở Tài chính70146


Hòm thư Sở Thông tin và Truyền thông70147


Hòm thư Sở Văn hoá và Thể thao
Đọc Ngay  Học lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 là 2k mấy ? | Sochu.Vn70148


Hòm thư Sở Du lịch70149


Hòm thư Công an thành phố70150


Hòm thư Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố70151


Hòm thư Sở Nội vụ70152


Hòm thư Sở Tư pháp70153


Hòm thư Sở Giáo dục và Đào tạo70154


Hòm thư Sở Giao thông vận tải70155


Hòm thư Sở Khoa học và Công nghệ70156


Hòm thư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn70157


Hòm thư Sở Tài nguyên và Môi trường70158


Hòm thư Sở Xây dựng70159


Hòm thư Sở Quy hoạch – Kiến trúc70160


Hòm thư Sở Y tế70161


Hòm thư Bộ Tư lệnh Thành phố70162


Hòm thư Ban Dân tộc70163


Hòm thư ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố70164


Hòm thư Thanh tra thành phố70165


Hòm thư Học viện Cán bộ thành phố70166


Hòm thư Thông tấn xã Việt Nam (chi nhánh tại thành phố)70167


Hòm thư đài truyền hình thành phố70168


Hòm thư đài Tiếng nói nhân dân thành phố70170


Hòm thư bảo hiểm xã hội thành phố70178


Hòm thư Cục Thuế70179


Hòm thư Cục Hải quan70180


Hòm thư Cục Thống kê70181


Hòm thư kho bạc Nhà nước thành phố70185


Hòm thư Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật70186


Hòm thư Liên hiệp các tổ chức hữu nghị70187


Hòm thư Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật70188


Hòm thư Liên đoàn Lao động thành phố70189


Hòm thư Hội Nông dân thành phố70190


Hòm thư Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố70191


Hòm thư Thành Đoàn70192


Hòm thư Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố70193


Hòm thư Hội Cựu chiến binh thành phố70199


Hòm thư điểm phục vụ Bưu điện T7870200


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len70201


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Cộng Hòa Ấn Độ70202


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Ca-na-đa70203


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Cam-pu-chia70204


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Cô-oét70205


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cu-ba70206


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức70207


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan70208


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc70209


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ
Đọc Ngay  12 cách chữa hôi chân nhanh, đơn giản, hiệu quả tại nhà | Sochu.Vn70210


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Hung-ga-ri70211


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa I-ta-li-a70212


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa In-đô-nê-xi-a70213


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào70214


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Ma-lai-xi-a70215


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Liên Bang Nga70216


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản70217


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Niu Di-lân70218


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Ô-xtơ-rây-li-a70219


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Pa-na-ma70220


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Pháp70221


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan70222


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Thụy Sỹ70223


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa70224


Hòm thư Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Xinh-ga-po70225


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Ai-xơ-len70226


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Áo70227


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Bồ Đào Nha70228


Hòm thư Lãnh sự quán Vương quốc Bỉ70229


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan70230


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Chi-lê70231


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa E-xtô-ni-a70232


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Hy Lạp70233


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Man-ta70234


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma70235


Hòm thư Lãnh sự quán Mông Cổ70236


Hòm thư Lãnh sự quán Vương quốc Na-uy70237


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Nam Phi70238


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan70239


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Pa-lau70240


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Phần Lan70241


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Phi-líp-pin70242


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Séc70243


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Síp70244


Hòm thư Lãnh sự quán Thụy Điển70245


Hòm thư Lãnh sự quán U-crai-na70246


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Đông U-ru-goay70247


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Xlô-va-ki-a70248


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa XHCN dân chủ Xri Lan-ca70249


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa Su-đăng70250


Hòm thư Lãnh sự quán Cộng hòa En-xan-va-đo70251


Hòm thư Lãnh sự quán Vương quốc Tây Ban Nha70252


Hòm thư Lãnh sự quán Đại Công quốc Lúc-xăm-bua


Giới thiệuadmin

Với không gian sang trọng, hiện đại nằm giữa trung tâm thành phố Hà Nội, nơi của những bữa tiệc hoàn hảo, của buổi gặp mặt đầm ấm, gẫn gũi và là nơi của những món ăn ngon miệng cùng sự phục vụ chu đáo tận tình… Đó là những cảm nhận của thực khách về hai cơ sở của nhà hàng Sochu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud